TS EN ISO/IEC 17025 Danışmanlık Hizmetlerimiz

Firmamız TS EN ISO/IEC 17025:2017 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler”  standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve akreditasyon denetimine hazırlığa yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetimiz aşağıdaki aşamaları içermektedir:

  • Mevcut sistemin analizi ve değerlendirilmesi,
  • Laboratuvarın mevcut çalışma sisteminin ve dokümantasyonunun ISO 17025 gereksinimlerine göre değerlendirilmesinin yapılması,
  • Ön tetkik ile personel, cihaz, metot ve ortam şartlarının uygunluğunun değerlendirilmesi,
  • Akreditasyonu hedeflenen metotların belirlenmesi ve kapsamın TÜRKAK kriterlerine uygun olarak oluşturulması,
  • Akreditasyon kapsamına uygun olarak uluslararası kabul görmüş standart metotların seçilmesi,
  • Laboratuvar akreditasyonu için gerekli kaynakların yönetiminin kabaca hesaplanması (cihaz, donanım, personel ihtiyacı, kalibrasyon vb.)
  • Gerekli standart ve rehber kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması (TÜRKAK rehber dokümanları, ulusal/uluslararası standartlar vb.)
  • Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun hazırlanması ve sistemin işler hale getirilmesi
  • Akreditasyon denetiminde tespit edilen bulguların incelenmesi, gerekli düzeltici faaliyetlerin planlanması ve varsa uygunsuzlukların kapatılması